Zaznacz stronę

Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Cel projektu: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19. 

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

 Wartość projektu: 358 636,74 zł

 Wkład Funduszy Europejskich: 358 636,74 zł